Advies nodig? Onze kennis van ICT kunt u ook inzetten bij uw aanbesteding en het opstellen van het contract. 

Contractmanagement en advies

BringValue richt zich niet alleen op contractmanagement. Wij beschikken ook over de gewenste kennis en kunde om u te ondersteunen bij het opstellen van het ICT contract. Hierbij moet u denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Beoordelen inhoud van het contract.
  • Begeleiding tijdens uw aanbesteding.
  • Beoordelen van het contractdossier.

Contractvorming

Binnen de publieke sector bent u gehouden aan de inkoopregels. Dit is door de komst van strengere Europese aanbestedingsrichtlijnen complexer geworden. De regelgeving en het type aanbesteding zijn van invloed op de inhoud van het contract. Naast de juridische aspecten is  het ook van belang om heldere afspraken te maken met uw leverancier. Hiermee voorkomt u op termijn tijd- en/of budgetoverschrijdingen.

BringValue helpt u bij het maken of beoordelen van de contracten. Denk hierbij  aan onderwerpen als:

  • Is helder wat de te leveren dienst of product inhoud;
  • Voldoen we aan de regelgeving;
  • Is het contract volledig;
  • Zijn de financiële afspraken helder;
  • Zijn er afspraken over het beëindiging van de overeenkomst en is er een exit strategie;
  • Is het service management volledig en wat zijn de rapportage momenten?

Contractbegeleiding

Als het contract is getekend, gaat de uitvoering starten. Vervolgens is het doel om te komen tot een kwalitatief goed product of dienst. Een goede samenwerking van betrokken partijen is hierbij essentieel. Daarom is heldere communicatie over de voortgang en het tijdig bijsturen van groot belang.

Intensieve projecten vragen van alle betrokkenen een constructieve en oplossingsgerichte houding. Een projectmanager zorgt ervoor dat de juiste middelen (tijd en geld) tijdig beschikbaar zijn. De projectmanagers van BringValue zijn gespecialiseerd in ICT contracten en gebruiken deze kennis bij het managen van het ICT project. Dit helpt bij het goed uitnutten van de contractuele afspraken en om inhoud te geven aan het leveranciersmanagement. Meer informatie over projectmanagement vindt u onder het menu Projectmanager.


Heeft u vragen of wilt u advies, neem dan gerust Contact met ons op!