Behoefte aan een volwassen accountmanagement en betere uitnutting van uw contracten?

Wat kan leveranciersmanagement voor u betekenen?

Uit de theorie is vaak op te merken dat leveranciersmanagement gezien wordt als een sturingsmechanisme richting de leveranciers. Echter, leveranciersmanagement is in ons optiek een wederzijds instrument om prestaties van opdrachtgever en opdrachtnemer te beoordelen. Immers, het succes van een ICT-oplossing ligt hem in het feit dat er een goede mix is tussen Opdrachtnemers- en Opdrachtgeverschap.

Leveranciersbeoordeling is gericht op:

– nakomen van gemaakte afspraken;

– of de afspraken tussen beide partijen goed werken;

– verbeterpunten gericht op de samenwerking oppakken.

Hoe vorm te geven?

BringValue kan middels een handzame stappenplan invulling geven aan het leveranciersmanagement.  Dit stappenplan is niet alleen gericht op activiteiten specifiek voor de contractmanager,  maar wordt samen met proceseigenaren vorm gegeven. Met dit stappenplan heeft u in een kort tijdbestek inhoud gegeven aan het leveranciersmanagement.


Wilt u graag meer informatie over de contractbeheer, neem dan gerust Contact met ons op! Heeft u meer interesse in een van onze andere diensten kijk dan op Contractmanagement of Contractbeleid.