BringValue gaat samen met uw organisatie een succes maken van uw project!

Wat willen wij bereiken?

BringValue heeft maar 1 doelstelling: waarde brengen! Wij geloven dat goed contractmanagement leidt tot een betere bedrijfsvoering voor uw gemeente  of semi overheid organisatie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met een gedegen contractorganisatie worden één of meerdere van de volgende effecten behaald:

  • Verlaging van het aantal contracten
  • Betere beheersing van bestaande contracten (en uitbreidingen)
  • Grip op de verwachte uitgaven
  • Betere strategische inkoopplanning
  • (Verbeterde) rapportagemogelijkheden
  • Verhoging van de vindbaarheid
  • Compliancy

Het optimaliseren / opzetten van contractmanagement en contractbeheer binnen uw gemeente of semi overheid organisatie is intensief en tijdrovend. Het vraagt intern draagvlak en voldoende resources. Wij kunnen u met een PID (Project Initiatie Documentatie)  helpen om dit op te tuigen; zie Projectbegeleiding. Heeft u nog niet voldoende scherp wat contractmanagement bij u gaat opleveren, start dan met onze Organisatiescan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BringValue bestaat uit een team van professionals met diverse achtergronden en competenties. De domeinen binnen de gemeente of andere publieke organen zijn dermate divers, dat wij verschillende expertises bij elkaar hebben gebracht.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier met ons team u de beste dienstverlening kunnen bieden!

Uiteraard gaan wij op basis van uw behoefte kijken welke expert het beste bij uw vraagstuk past. Ons team overlegt periodiek met elkaar om de opgedane ervaringen, complexe vraagstukken en ideeën met elkaar te delen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening continu blijven verbeteren en doorontwikkelen.


Ga naar Home  om meer over ons te weten te komen of neem Contact met ons op!