Contractmanagement & de publieke sector

BringValue richt zich specifiek op de publieke sector (ook wel semi-overheid genoemd). Denk hierbij aan: de gemeente, de provincie, een ICT-samenwerkingsorganisatie, een gemeenschappelijke regeling, sociale dienstverleners, waterschappen, omgevingsdiensten, GGD organisaties, veiligheidsregio’s of ISD-diensten.

BringValue is gefocust op de publieke sector, omdat deze kenmerkend verschilt van de private sector. Denk hierbij aan:

– Wet- en regelgeving (compliancy)
– Veelzijdigheid in producten en dienstverlening
– Complexe ICT vraagstukken
– Cultuur en organisatie
– Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ons team is bekend met uw branche en begrijpt de uitdagingen waar de publieke sector heden ten dage tegenaan loopt. Wij kiezen bewust voor de combinatie van zowel product- als marktexpertise. Dit in tegenstelling tot veel andere inkooporganisaties en/of adviesorganisaties. Op deze manier brengen wij focus aan in hetgeen wij goed willen doen!

Domeinen publieke sector

Binnen de publieke sector is er een aantal (deel)gebieden waarop Contractmanagement is te onderscheiden.

Wij maken in onze dienstverlening onderscheid in de volgende domeinen:

Investeringen & (incidentele) uitgaven:

  • ICT/ IT
  • HR (adviesdiensten & detachering)
  • Sociaal Domein (WMO, participatie & jeugd)
  • Facilitair
  • GWW

Inkomsten:

  • Vastgoed- en andere exploitatiecontracten
  • Begraafplaatsen
  • Uitleencontracten

VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

De VNG ziet dat het inkoopvolume voor gemeenten alleen maar toeneemt. Dit komt mede door de drie decentralisaties. Zij onderstrepen dan ook dat het belang van contractmanagement en beheer, als onderdeel van professioneel opdrachtgeverschap, steeds groter wordt. De VNG helpt gemeenten en samenwerkingsverbanden door middel van haar uitgave ‘ handreiking contractbeheer & contractmanagement’  om hier aandacht aan te besteden. De dienstverlening van BringValue ligt in het verlengde van deze handreiking. BringValue steekt geen energie in het opnieuw uitvinden van het ‘wiel’. Wij richten ons liever op het toepassen van deze ‘handreiking’ om uiteindelijk snel tot resultaat te komen!


BringValue helpt u met het opzetten dan wel optimaliseren van uw contractmanagement. Met onze optimalisatiescan brengen wij binnen enkele dagen uw contractorganisatie in kaart. Dit helpt uw organisatie om binnen afzienbare tijd uw contractmanagement op orde te brengen. Bekijk onze Diensten of neem gerust Contact met ons op.