Met de OptimalisatieScan maken wij binnen enkele dagen inzichtelijk hoe uw huidige contractorganisatie is opgesteld!

OptimalisatieScan in de praktijk

Met deze Scan (ook wel nulmeting genoemd) gaan wij kijken hoe de huidige organisatie is ingericht op het gebied van Contractmanagement. BringValue zal tijdens deze Scan/Nulmeting gegevens verzamelen door middel van:

⇒ Het afnemen van interviews met diverse stakeholders.

⇒ Een financiële analyse over u huidige contracten.

⇒ Analyse van uw huidige contractadministratie en contractorganisatie.

Uw huidige contractmanagement in kaart gebracht!

Nadat wij de analyse hebben uitgevoerd, ontvangt u van ons een rapport over:

  • De huidige c.q. gewenste contractorganisatie;
  • Het contractbeleid;
  • De registratie en beheer van de huidige contracten;
  • Het beoogd resultaat.

Wij zullen de conclusies van ons rapport en het advies met u doornemen en samen bepalen of en welke vervolgstappen nodig zijn.

OptimalisastieScan als hulpmiddel

Met de OptimalisatieScan heeft u binnen enkele dagen een goed beeld over ‘ wat er goed gaat’ , ‘ wat beter kan’  en waar de ‘ risico’s’  liggen. De conclusies over uw huidig contractmanagement helpen u ook te voorzien in de benodigde commitment en middelen.


Wilt u graag meer informatie over de Organisatiescan, neem dan gerust Contact met ons op! Heeft u meer interesse in een van onze andere diensten kijk dan op Contractbeleid of Projectbegeleiding.