Het opstellen van een (strategisch) contractbeleid helpt uw organisatie om heldere afspraken te maken.

Contractbeleid als basis

In een beleidsplan staan de gemaakte afspraken over wat uw organisatie wil bereiken met het contractmanagement. Dit plan dient vervolgens goedgekeurd en gedragen te worden door de organisatie. Ook moet u de gemaakte afspraken borgen in de dagelijkse processen. Een contractbeleid bevat ontwerpen als:

  • Hoe beheren we de contracten?
  • Wat voor rol vervult welke stakeholder?
  • Hoe borgen we de continuïteit van het contractmanagement?

BringValue helpt u bij het opstellen van een gedegen contractbeleid. Dit is de basis om een goede invulling te geven aan contractmanagement. Ook weet u hierdoor hoe u de rol van contractmanager in de organisatie moet invullen.  Gaat u deze werkzaamheden onderbrengen bij de proceseigenaren of worden deze functie gecentraliseerd?

De functie ‘Contractmanager’ 

Tijdens het opstellen van het beleidsplan geven wij inhoud aan het organisatorische inrichten van het contractmanagement. Ook  kijkt BringValue hoe de organisatie het beste de functie ‘Contractmanager’ kan invullen. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Hoe ziet de functie van een contractmanager en/of contractbeheerder eruit?
  • Welke werkzaamheden en activiteiten vallen binnen welke rol?
  • Waar in de organisatie beleggen we welke activiteiten?

Wilt u graag meer informatie over de contractbeleid, neem dan gerust Contact met ons op! Heeft u meer interesse in een van onze andere diensten kijk dan op OptimalisatieScan of Contractbeheer.