Privacybeleid BringValue

BringValue vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

BringValue registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Wij behandelen uw informatie met zorg. We verstrekken uw gegevens niet aan derden. Behalve:

 • Als u ons daartoe machtigt
 • Als de wet ons daartoe verplicht

Om het klantcontact goed te laten verlopen, registreren wij gegevens:

 1. de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft;
 2. de gegevens die wij nodig hebben om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen.

Voorbeelden zijn uw e-mailadres of contactgegevens. Met deze gegevens kunnen wij het klantcontact naar behoren laten verlopen. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens heeft gegeven.

Onze identiteit

BringValue is een consultancy- en adviesbureau dat organisaties faciliteert in het kader van contractmanagement, interim-management. BringValue valt in de markt onder Management consulting.

BrinValue respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers en diens medewerkers. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. BringValue verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ontvangers

De e-mail van Bringvalue wordt gehost bij Microsoft (office 365). Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen u direct of in combinatie met elkaar identificeren. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook een Burgerservicenummer, inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Verzameling en doel verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in de AVG artikel 6 rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

BringValue kan persoonsgegevens verzamelen van alle personen aan wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben of die bij of voor ons werkzaam zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparant.

Emailberichten zijn vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u om het ontvangen e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door BringValue zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft een aantal rechten als betrokkene

 • U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht op beperking van uw van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht van verwijdering van uw van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • U heeft het recht op intrekking van uw eerder gegeven toestemming;
 • U heeft het recht om geen onderwerp van geautomatiseerde besluitvorming te zijn;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) als u niet tevreden bent over de manier waarop BringValue met uw gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

BringValue dient als verantwoordelijke zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld heeft de verzoeker recht op inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u een verzoek indient zal BringValue vier weken op uw verzoek reageren.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen.

Uw privacy wordt gewaarborgd

Wij vinden uw privacy belangrijk en garanderen u dat:

 • We de statistieken over onze bezoekers niet opstellen;
 • We op onze site geen advertenties tonen van derde partijen;
 • We geen informatie aan derden doorverkopen of verstrekken.

Bewaren van gegevens

 Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BringValue, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Voor het periodiek contact worden u voornaam, achternaam en uw contactgegevens opgeslagen, zoals telefoon-, mobielnummer en emailadres, werkadres. Dit gebeurd voor onbepaalde tijd. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem gerust Contact met ons op.

BringValue behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018